آخرین اخبار سایت

ااین روزا عجیب دارخماخ می کنم انگار همه جا برام تکراری شده 

ادوس دارم زود برم  خونه خودم کمی دور باشم و  خودم باشم

انقدر از خودم بدم میاد که ..

انگار هیچ ادمی از من خوشش نمیاد

اعتماد به نفسو از دست دادم حس میکنم هیچ جذابیتی ندارم

حس زیباییی ندارم  باهوش نیستم دیگه نمی دونم تازه اخلاق خوبی هم ندارم 

حس خوبی به این زندگی ندارم

امروز کار خاصی ن کردم طبق معمول پیانو کار کردم 

همسرم رفته استخر

باشگاه ما هم هنوز شروع نشدهمنبع: http://abreman.blogfa.com

کلمات کلیدی: